Kontinuerlig forbedring

Viderefører ikke ISO9001:2015 godkjenningen

5/12/2022

Fornyer ikke etter 3 år med ISO-sertifisering

Vi valgte å sertifisere oss for ISO9001:2015 for å vise for oss selv og våre kunder at slikt er mulig selv for svært små bedrifter. Det var fullt ut overkommelig å få sertifiseringen på plass og har ikke krevd store ressurser å beholde det. Dessuten så har det vært fint med en revisor å sparre med under de årlige revisjonene. Vi har fått etablert enda bedre rutiner enn før vi ble sertifisert og har mer erfaring med hvordan ISO kan fungere i mindre bedrifter.

Vi viderefører ikke godkjenningen for nå har vi bevist det vi ønsket og lært mye underveis.

Les mer

Hva er unikt ved deres bedrift?

19/6/2022

Ledere bør utarbeide en klar strategi og kommunisere denne til alle ansatte, så alle bidrar til å beholde det unike og det beste ved det en selger, et godt sted å starte er feks vha en Strategi-pyramide.

På vei hjem fra Østlandet nylig stoppet vi for lunsj på et bakeri. Vi valgt stedet fordi vi hadde gode opplevelser der fra tidligere, det var et hyggelig sted med gode bakervarer. Denne gangen var opplevelsen litt annerledes, vi ble møtt med plastinnpakket mat, skitne glass og vinglete stoler. Vi fikk mast oss til å få maten smurt for vi ønsket smaken av ferske bakevarer.

Her var det sannsynligvis sommervikarer som var satt til å styre kafeen, men som ikke hadde kjennskap til hva ledelsen ønsket med stedet for å tiltrekke seg kunder.

For å tiltrekke seg kunder så må en skille seg ut på noe, enten dette er pris, tilgjengelighet, kvalitet, eller noe annet. Det som var spesielt med denne tidligere var den hyggelige atmosfæren og de ferske bakevarene, det er også dette en forventer før en kommer inn, men denne gangen var det "kræsj" mellom forventninger og det en fikk.

Ledere bør utarbeide en klar strategi og kommunisere denne til alle ansatte, så alle bidrar til å beholde det unike og det beste ved det en selger, et godt sted å starte er feks vha en Strategi-pyramide.

Les mer

Flere kunder og bedre resultater

6/4/2022

Et ISO Ledelsessystem fra Oland gir deg tilgang til de kundene du ønsker, i tillegg økes effektiviteten, kostnader kan kuttes og lønnsomheten øker.

Å implementere et ISO ledelsessystem har flere fordeler, først og fremst vil en bli kvalifisert som leverandør og kunne selge til flere kunder, enten ved at en dokumenterer et system som er i henhold til, eller en velger sertifisering.

Deretter, om en bruker systemet aktivt, kan en hente flere gevinster; spesielt reduserte kostnader (i form av færre tjeneste/produksjonsfeil) og ved at en blir mer effektiv.

Les mer

Forbedringsarbeid

2/2/2022

Inspirasjon til forbedringsarbeid

Som ISO-bedrifter skal vi selvsagt fange opp avvikene, men det går an å ha en balanse.

Les og bli inspirert av Administrerende direktør Matts Johansen i Aker BioMarine

Les mer

Flytdiagram og prosesser

7/1/2022

Hvorfor hovedprosesser er nyttige

Det er flere fordeler med å tegne slike prosess-flyter. Det hjelper veldig på forståelsen av hva en driver med ved å skaffe gi et "fugleperspektiv", både for egne ansatte og når en får besøk av kunder eller revisorer.

Les mer
Mapper

Det enkle er ofte det beste

2/12/2021

Det enkle er ofte det beste

Noen ganger er det enkleste også det beste, så istedenfor kostbare og til dels komplisert programvare kan prosjekter og aktiviteter gjerne settes opp i en enkel og fornuftig mappestruktur. Jeg har prøvd ulike verktøy og mappeoppsett så kan gjerne gi dere innspill på hva som kan fungere.

Les mer

Velg gode leverandører

24/11/2021

Lag en enkel rutine for å sikre god tilgang på leverandører

Enkelte av dine leverandører er viktigere enn andre, kanskje noen også er kritiske for din produksjon? List dem opp, velg ut hvilke kriterier som er viktigst ved kvalifisering og vurder dem jevnlig. Sørg for å ha en plan-B hvis en leverandør skulle slite med leveransene.

Les mer
Bilde av sjekkliste

Visualisere en prosedyre

22/11/2021

Det kan være smart å visualisere en prosedyre for å lette forståelsen. Enkle utgaver av slike flytskjema kan med fordel lages i PowerPoint, da kan den enkelt oppdateres uten å være avhengig av kostbare tegneprogrammer.

Det kan være smart å visualisere en prosedyre for å lette forståelsen. Enkle utgaver av slike flytskjema kan med fordel lages i PowerPoint, da kan den enkelt oppdateres uten å være avhengig av kostbare tegneprogrammer.

#ISO #BedreOversikt #MerTid

Les mer
Bilde av raport

Hva mangler i ledelsessystem ditt?

22/11/2021

Alle bedrifter har et ledelsessystem, enkelte mer formelle enn andre og ikke alltid så langt unna kravene til ISO.

Alle bedrifter har et ledelsessystem, enkelte mer formelle enn andre og ikke alltid så langt unna kravene til ISO.

Koster ikke all verden å finne ut hva som mangler; en får gjort mye av kartleggingen på én dag.

#ISO

Les mer

Unødvendig med tradisjonell kvalitetsleder

22/11/2021

For en del virksomheter vil det være unødvendig med en egen tradisjonell kvalitetsleder, en bør fordele de fleste "ISO-oppgavene" til resten av organisasjonen så systemet blir mest mulig levende.

For en del virksomheter vil det være unødvendig med en egen tradisjonell kvalitetsleder, en bør fordele de fleste "ISO-oppgavene" til resten av organisasjonen så systemet blir mest mulig levende.

Spesielle ansvarsområder kan med fordel settes bort til eksterne for å sikre samsvar med krav og maks effekt av ledelsessystemet, så som Risikoregisteret, Dokumentregisteret og Revisjonspromrammet.

#ISO #Ledelsessystem #Forbedring

Les mer