Flytdiagram og prosesser

7/1/2022

Hvorfor hovedprosesser er nyttige

Det er flere fordeler med å tegne slike prosess-flyter. Det hjelper veldig på forståelsen av hva en driver med ved å skaffe gi et "fugleperspektiv", både for egne ansatte og når en får besøk av kunder eller revisorer.

Les mer
Mapper

Det enkle er ofte det beste

2/12/2021

Det enkle er ofte det beste

Noen ganger er det enkleste også det beste, så istedenfor kostbare og til dels komplisert programvare kan prosjekter og aktiviteter gjerne settes opp i en enkel og fornuftig mappestruktur. Jeg har prøvd ulike verktøy og mappeoppsett så kan gjerne gi dere innspill på hva som kan fungere.

Les mer

Velg gode leverandører

24/11/2021

Lag en enkel rutine for å sikre god tilgang på leverandører

Enkelte av dine leverandører er viktigere enn andre, kanskje noen også er kritiske for din produksjon? List dem opp, velg ut hvilke kriterier som er viktigst ved kvalifisering og vurder dem jevnlig. Sørg for å ha en plan-B hvis en leverandør skulle slite med leveransene.

Les mer
Bilde av sjekkliste

Visualisere en prosedyre

22/11/2021

Det kan være smart å visualisere en prosedyre for å lette forståelsen. Enkle utgaver av slike flytskjema kan med fordel lages i PowerPoint, da kan den enkelt oppdateres uten å være avhengig av kostbare tegneprogrammer.

Det kan være smart å visualisere en prosedyre for å lette forståelsen. Enkle utgaver av slike flytskjema kan med fordel lages i PowerPoint, da kan den enkelt oppdateres uten å være avhengig av kostbare tegneprogrammer.

#ISO #BedreOversikt #MerTid

Les mer
Bilde av raport

Hva mangler i ledelsessystem ditt?

22/11/2021

Alle bedrifter har et ledelsessystem, enkelte mer formelle enn andre og ikke alltid så langt unna kravene til ISO.

Alle bedrifter har et ledelsessystem, enkelte mer formelle enn andre og ikke alltid så langt unna kravene til ISO.

Koster ikke all verden å finne ut hva som mangler; en får gjort mye av kartleggingen på én dag.

#ISO

Les mer

Unødvendig med tradisjonell kvalitetsleder

22/11/2021

For en del virksomheter vil det være unødvendig med en egen tradisjonell kvalitetsleder, en bør fordele de fleste "ISO-oppgavene" til resten av organisasjonen så systemet blir mest mulig levende.

For en del virksomheter vil det være unødvendig med en egen tradisjonell kvalitetsleder, en bør fordele de fleste "ISO-oppgavene" til resten av organisasjonen så systemet blir mest mulig levende.

Spesielle ansvarsområder kan med fordel settes bort til eksterne for å sikre samsvar med krav og maks effekt av ledelsessystemet, så som Risikoregisteret, Dokumentregisteret og Revisjonspromrammet.

#ISO #Ledelsessystem #Forbedring

Les mer