Hva er unikt ved deres bedrift?

Ledere bør utarbeide en klar strategi og kommunisere denne til alle ansatte, så alle bidrar til å beholde det unike og det beste ved det en selger, et godt sted å starte er feks vha en Strategi-pyramide.