Kontinuerlig forbedring

Viderefører ikke ISO9001:2015 godkjenningen

Fornyer ikke etter 3 år med ISO-sertifisering