Flytdiagram og prosesser

Hvorfor hovedprosesser er nyttige

Det er flere fordeler med å tegne slike prosess-flyter. Det hjelper veldig på forståelsen av hva en driver med ved å skaffe gi et "fugleperspektiv", både for egne ansatte og når en får besøk av kunder eller revisorer.

Mens en tegner bør en dessuten tenke forenkling og standardisering, mange har faktisk et komplisert bilde av hva de leverer. Se hvor enkelt dere kan lage det og om det er mulig å slå sammen flere produktlinjer. Standardiseringer gjør det enklere for ansatte å veksle mellom produkter og arbeidsoppgaver.