Bilde av trafikk og veier ved rundkjøring, med ulike farger på veiene.

Bedre oversikt.
Mer tid.

Se referanser