Unødvendig med tradisjonell kvalitetsleder

For en del virksomheter vil det være unødvendig med en egen tradisjonell kvalitetsleder, en bør fordele de fleste "ISO-oppgavene" til resten av organisasjonen så systemet blir mest mulig levende.

For en del virksomheter vil det være unødvendig med en egen tradisjonell kvalitetsleder, en bør fordele de fleste "ISO-oppgavene" til resten av organisasjonen så systemet blir mest mulig levende.

Spesielle ansvarsområder kan med fordel settes bort til eksterne for å sikre samsvar med krav og maks effekt av ledelsessystemet, så som Risikoregisteret, Dokumentregisteret og Revisjonspromrammet.

#ISO #Ledelsessystem #Forbedring