Velg gode leverandører

Lag en enkel rutine for å sikre god tilgang på leverandører

Enkelte av dine leverandører er viktigere enn andre, kanskje noen også er kritiske for din produksjon? List dem opp, velg ut hvilke kriterier som er viktigst ved kvalifisering og vurder dem jevnlig. Sørg for å ha en plan-B hvis en leverandør skulle slite med leveransene.