Våre tjenester

Vi avdekker krav fra myndigheter, nasjonale- og internasjonale standarder, samt produktkrav.
Bistår med tiltak for at virksomheter skal jobbe iht. aktuelle krav, helt frem til sertifisering der det er ønskelig.

Et komplett system inneholder blant annet:

ISO 9001

Den mest brukte og anerkjente kvalitetsstandarden.
Når denne er implementert og evt sertifisert er din virksomhet kvalifisert som leverandør for de fleste kunder. Gir kostnadsreduksjoner i drift vha flere innebygde verktøy og metoder.

ISO 14001

En miljøstandard som flere etterspør. Denne har fokus på innkjøp og forbruk, samt reduksjon av uønskede utslipp og forurensning. Les mer (PDF).

ISO 45001

Dette er den internasjonale utgaven av Interkontrollforskriften, men har klarere rutiner som sikrer systematisk oppfølging og kontroll. Sørger for at ansatte er trygge på jobb slik at helse og jobbnærvær sikres.

EN1090

NS-EN 1090-1 ble obligatorisk fra 1. juli 2014. Det er derfor et juridisk krav til CE-merking av alle fabrikkerte stålkonstruksjoner som leveres byggeplass.

HMS

Alle virksomheter i Norge skal ha et system for internkontroll. Denne sikrer at arbeidstakere har trygghet i arbeidssituasjon og reduserer risikoen for arbeidsrelatert sykdom og skade.