For leverandører til industri og offshore / ISO

Når vi har fått ISO-sertifikat, har vi det for all fremtid?

Nei, det må holdes ved like, med enkelte faste aktiviteter som bla internrevisjoner, ledermøter, avvik. SÅ kommer ekstern revisor tilbake en gang pr år og sjekker.

Krever ISO noe oppfølging?

Ja, det gjør det jo. Jo mer en følger opp ISO-systemet, jo mer nytte får en av det i form av reduserte kostnader og mer effektiv produksjon.

Hva er forskjellen mellom prosedyre og rutine?

En prosedyre kan være en beskrivelse, punkt for punkt, av hvordan en skal utføre en oppgave. En rutine trenger ikke være skriftlig, den handler om hvordan en gjør ting.

Hvor mye koster det å få ISO?

Hvor mye koster en bil? Det er veldig avhengig av hva dere produserer, hvor stor bedriften er, hvor kompliserte produkter dere lager og endel andre faktorer. Vi starter ofte med en 1-2 dagers kartlegging før vi bygger et ISO-system, etter denne kartleggingen kan dere få et estimat på total kost.

Er det gevinster å hente fra et ISO-system?

Ja, en får oftest mindre kostbare avvik og klarere arbeidsoppgaver som reduserer frustrasjon og feil.

Tilbyr dere oppfølging av ISO-systemet?

Ja, vi tilbyr alltid våre kunder å følge opp, omfanget blir vi enige om basert på behovet.

ISO har flere standarder, skal vi velge kun en eller flere samtidig?

Det er lurt å jobbe med de tre for kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø samtidig, de er nesten helt like så merkostnaden blir ikke stor ved å ta de samtidig.

Har dere referanser på ISO-jobber?

Jada, flere, - referanser kan gis på forespørsel.

Er ISO noe for mindre bedrifter?

Ja, selv for enkeltmannsforetak kan dette være nyttig og håndterlig, la oss vise dere hvordan.

Hvor omfattende er et ISO-system, er det en svær hylle med masse permer?

Nei, nå bygges ISO etter bedriftens behov, det trenger ikke være mange dokumenter lengre.

Vi vil spare litt penger, kan vi lage ISO selv, eller hvor mye kan vi gjøre selv?

Ja, dere kan gjøre en del selv. Vi kan fungere som rådgivere i prosessen og eventuelt ta på oss enkeltoppgaver dersom det er ønskelig.

Hvis vi engasjerer dere, trenger vi å gjøre noe selv?

Dere må sette av litt tid til dette selv. Vi trenger informasjon om virksomheten og erfaringer fra de ansatte, slik at vi får med viktig kunnskap.

For kjøretøyverksteder

Må alle bilverksteder ha revisjoner og kontroller?

Ja, dette står blant annet i Internkontrollforskriften.

Hva kan dere hjelpe bilverksteder med?

Vi kan sjekke om alt er på plass i henhold til regelverket, hjelpe med å legge inn det som eventuelt mangler, samt å lage nye dokumenter og risikoanalyser.

Lønner det seg å ha dere til å sjekke BUSkvalitet2?

Vi jobber med dette daglig og er sannsynligvis mer effektive.

Har dere erfaring med bilverksteder?

Vi har jobbet mest med biloppsamlere frem til i dag, men mange utfordringer er de samme.

Vi holder til i Nord-Norge, kan dere bistå oss med BUSkvalitet2?

Ja, vi kan enten hjelpe dere via nettet, eller komme på besøk hvis dere vil ha hjelp på stedet. Da kan vi gjerne slå sammen flere besøk i samme området for å dele på kostnadene.

Vi er en gruppe verksteder som vil gjøre det meste i BUSkvalitet2 selv, tilbyr dere kurs?

Ja, vi tilbyr opplæring i HMS-rutiner. Ta kontakt for nærmere info.

Hva gjør Oland og hva gjør BUS med BUSkvalitet2? Vi er litt forvirret!

Kort sagt så hjelper vi med dokumentene og rutinene i BUSkvalitet2. BUS sørger for at det tekniske i BUSkvalitet2 virker og gir support på funksjonene.

For leverandører til industri og offshore »