Om oss

Øyvind Oland, daglig leder og HMS-K rådgiver, har arbeidet med styringssystemer siden 2003. Først innen HMS og internkontroll, men hovedfokuset siste årene har vært ISO9001. Han leverer skreddersydde systemer til virksomheter på Haugalandet og leder de helt frem til sertifisering.

Årshjulet

For at virksomheten skal ha nytte av kvalitetssystemet også etter sertifikatet er på plass, har innføringen av eit såkalt «Årshjul» med de viktigste aktivitetene vært nødvendig. Oland sine kunder er alltid klare for en revisjon, det være seg fra sertifiseringsorganer (Dovre, TI, DNV-GL, etc.), eller fra kunder.

Kvalitetsleder

Enkelte virksomheter ser seg ikke tjent med å ha egen kvalitetsleder, da tilbyr Oland å inneha denne rollen. Det betyr én person som holder alt vedlike og som fronter virksomheten under revisjoner.

Gjensidig fordelaktig samarbeid

Vi har en løsning der vi går inn i flere virksomheter parallelt, det betyr at vi kan overføre erfaringer mellom disse, selvfølgelig med konfidensialiteten bevart. Dette gir et løft for alle.

Alt på G.

Vi mener at en virksomhet som har alt på G. leverer bedre, de har en ledelse som kan «slappe av» og fokusere på kjernevirksomheten, de får et sterkere kundefokus. Dette til sammen vil gi positive resultater for virksomheten.