ISO 9001 – Leverandør til industri og offshore

Vi hjelper deg med ISO 9001 sertifisering 

Trenger du ISO 9001-sertifisering, kan vi hjelpe deg i alle ledd i prosessen. Ønsker du å få mer ut av ledelsessystemet og ISO sertifiseringen, har vi god erfaring med dette.

 

Slik gjør vi det: 

1.     Kartlegger bedriftens behov 

2.     Identifiserer eksisterende forretningsplaner og swot-analyser som vil danne grunnlaget for videre arbeid. 

3.     Med utgangspunkt i bedriftens behov, forretningsplan og eventuelle swot-analyser lager vi så selvstendige rutiner tilpasset din bedrift. Dette blir ditt ledelsessystem. 

4.     Vi innarbeider ledelsessystemet i ditt daglige virke.  

5.     Vi hjelper deg hele veien fram fra søknad, via revisjon og endringer til endelig sertifisering. Vi kan også bistå når sertifikatene skal fornyes.  

6.     Arbeidet trenger ikke være over når du har fått dine sertifikater. Vår erfaring er at bedrifter som bruker ledelsessystemet aktivt i det daglige, også etter sertifisering, kan få en mer effektiv drift med færre avvik, som igjen kan gi større lønnsomhet og mer fornøyde kunder. ISO kan være verktøyet du trenger for å løfte kvaliteten på arbeidet du gjør og tjenestene du tilbyr.   

Hva er ISO 9001 

ISO 9001 er en internasjonalt utformet standard for kvalitetssystemer, og er i dag den mest brukte og anerkjente kvalitetsstandarden. Når denne er implementert og du har blitt sertifisert, er bedriften din kvalifisert som leverandør for de fleste kunder. Ved å ta i bruk standardens innebygde verktøy og metoder, vil du blant annet høste fordeler i form av reduserte driftskostnader. 

Fordelen med ISO 9001 sertifisering 

Dine kunder kan ofte ha forventninger til eller et krav om at deres leverandører skal være ISO-sertifiserte. ISO-sertifisering kan med andre ord gi deg et konkurransefortrinn. Vår erfaring er at de som bruker ledelsessystemet sitt aktivt også etter sertifisering, kan høste fordeler både på bunnlinja og med fornøyde kunder. 

Hvem trenger å være kvalifisert 

Svært mange bedrifter vil ha fordeler av å være sertifisert på ISO 9001, og dermed kvalifiserte leverandører av varer og tjenester. Våre kunder er ofte leverandører til industri og offshore. 

Hva er Achilles

Achilles JQS (JointQualification System) er en felles kvalifiseringsløsning for leverandører til olje- og gassindustrien i Norge og Danmark. Fordelen med å være Achilles-kvalifisert, er at dere kommer i en av de største og mest anerkjente innkjøpsdatabasene, og dermed øker sjansen for å bli valgt som leverandør. Oland as kan hjelpe bedriften din med å bli en Achilles-kvalifisert leverandør.  

Dette er standardene vi kan hjelpe deg med 

·      9001 - Den mest brukte og anerkjente kvalitetsstandarden. Når denne er implementert og eventuelt sertifisert, er din virksomhet kvalifisert som leverandør for de fleste kunder. 

·      14001 - En miljøstandard som flere etterspør. Denne har fokus på innkjøp og forbruk, samt reduksjon av uønskede utslipp og forurensning. 

·      HMS - Alle virksomheter i Norge skal ha et system for internkontroll. Denne sikrer at arbeidstakere har trygghet i arbeidssituasjonen og reduserer risikoen for arbeidsrelatert sykdom og skade. 

·      45001 - Dette er den internasjonale utgaven av Internkontrollforskriften (HMS), men har klarere rutiner som sikrer systematisk oppfølging og kontroll. Sørger for at ansatte er trygge på jobb slik at helse og jobbnærvær sikres. 

 

Vi har bidratt til at leverandører har blitt kvalifisert for spennende oppdrag siden 2010
 Øyvind Oland, ordensmann 

 

 

Hva koster det å bli få ISO etablert? Kontakt oss for et prisoverslag