Bilde av lærlingar som mekkar på bil

Bilverksted – med alt på G 

Tenker du noen gang at det hadde vært fint med en ordensmann som kunne holde orden og system i papirene dine, slik at du kan få gjøre det du gjør best, nemlig drive bilverksted? Vi hos Oland as vil gjerne hjelpe deg og ditt bilverksted med å få alt på G! 

 

For å drive et godkjent bilverksted er det viktig at du oppfyller alle krav til kvalitet som et bilverksted er pålagt å holde. Dette kan håndteres i BUSkvalitet2, og Oland as hjelper deg med å sørge for at all informasjon i BUSkvalitet2 er i henhold til gjeldende krav. Det er derfor en fordel at ditt bilverksted bruker BUSkvalitet2, men det er ikke et krav fra vår side.  

 

Vi kan hjelpe deg med alt fra å kartlegge hva du trenger å gjøre til å innarbeide rutiner for å få alt på G. 

 

Slik gjør vi det: 

1.     Vi hjelper deg med å innhente, kategorisere og legge inn dokumentasjon du trenger i tilfelle kontroll*. Dette kan gjøres på nett eller på kontoret ditt.  

2.     Vi utarbeider prosedyrer eller sjekklister som er nyttige og nødvendige for verkstedet.  

3.     Vi utfører risikoanalyser for å kartlegge hvilke utfordringer verkstedet ditt kan møte. 

4.     Vi hjelper deg med å følge opp merknader fra tilsynsrapport.

  

*Vi hjelper deg med å få alt på G slik at du er forberedt på kontroller i henhold til: 

·      Internkontrollforskriften §5 

·      Forskrift om kjøretøy verksteder §14 

·      Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy §14 

 

Dere vedlikeholder kjøretøy - vi vedlikeholder rutiner.
Øyvind Oland, ordensmann

 

Hva koster det å få alt på G?